Klachtenreglement

Heeft u een klacht of een compliment? Laat het ons weten

SIPI heeft graag tevreden cursisten en cliënten. Toch kan er wel eens iets fout gaan. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Bespreek dit dan eerst met de betrokken medewerker of zijn leidinggevende, dan kunnen we kijken of we samen tot een goede oplossing kunnen komen.

U kunt bij alle gesprekken altijd een vertrouwenspersoon meenemen. Wie dat is bepaalt uzelf. Het kan een familielid of een bekende zijn, of de vertrouwenspersoon van SIPI of – voor SIPI jeugdhulp – een medewerker van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Komt u er samen toch niet uit, dan kunt u, als cursist, cliënt of wettelijke vertegenwoordiger van een cliënt, een klacht indienen. In het Klachtenreglement van SIPI staat hoe uw klacht wordt behandeld.

Het doel van dit klachtenreglement is ervoor te zorgen dat klachten op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze worden geregistreerd en afgehandeld, dat de oorzaken voor ontevredenheid worden weggenomen en er adequate maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van onvrede door een cursist, cliënt, opdrachtgever of andere betrokkene over de dienstverlening, een handeling, of het nalaten daarvan, door SIPI of een medewerker van SIPI. De klacht kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop SIPI-medewerkers hun werk doen: of u correct te woord bent gestaan en of u voldoende en juiste informatie heeft gekregen.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Een klacht kan persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via email kenbaar gemaakt worden. Dien uw klacht bij voorkeur zo spoedig mogelijk in en geef aan waarover uw klacht gaat.

Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie (SIPI)

t.a.v. klachtenfunctionaris SIPI

Zuiderzeeweg 28
1095 KJ Amsterdam
Telefoon: 020 638 2808
Email: info@s-ipi.nl

Vertrouwenspersoon SIPI

W. Aarts
Email: wilma@s-ipi.nl
Telefoon: 06 1939 1900

U kunt het SIPI’s Klachtenreglement opvragen via telefoon (020 638 2808) of email (info@s-ipi.nl).

Scroll naar boven