Cliëntenraad

Sipi vindt inspraak en medezeggenschap van haar cliënten belangrijk en wil dit zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk organiseren. Wij vinden het belangrijk dat cliënten en/of hun vertegenwoordigers, familieleden of mantelzorgers zich vrij voelen om vragen te stellen over de dagelijkse gang van zaken en om mee te praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.

Sipi heeft daarom een cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad kunnen meepraten en meedenken over de invulling en uitvoering van jeugdhulp en dagbesteding door Sipi. Leden van de cliëntenraad moeten alle informatie krijgen die ze nodig hebben om te kunnen meepraten en meedenken. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie en de programmamanagers van dagbesteding en jeugdhulp over het beleid van de organisatie. Daarnaast mogen leden van de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.

Wilt u ook lid worden van de cliëntenraad? Neem dan met ons contact op door een email te sturen naar: cliëntenraad@s-ipi.nl

Scroll naar boven