Zorg & Welzijn

Onze aanpak

Sipi is al jaren actief binnen Zorg & Welzijn op wijk- en gemeenteniveau. We geloven in de eigen kracht van mensen en werken vanuit de praktijk en samen met de doelgroep. We kijken naar de behoeften van onze doelgroep en bieden passende ondersteuning. Daarnaast zetten we graag onze expertise in om andere zorgorganisaties te adviseren over cultuursensitief werken.

Wij bieden bewoners laagdrempelige buurtgerichte Inloop-activiteiten en doelgroepgerichte MeeDoen-programma’s op diverse locaties.

We bieden ondersteuning die aansluit bij de individuele zorgbehoefte van cliënten, zo licht en zo kort als dat kan.

Nieuws

Sipi Cliëntenraad

Sipi vindt inspraak en medezeggenschap van haar cliënten belangrijk en wil dit zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk organiseren. Wij vinden het belangrijk dat cliënten en/of hun vertegenwoordigers, familieleden of mantelzorgers zich vrij voelen om vragen te stellen over de dagelijkse gang van zaken en om mee te praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.
Wil je meepraten en meedenken over de invulling en uitvoering van jeugdhulp en dagbesteding door Sipi? Doe mee met de clientenraad!

Voor meer informatie neem contact met ons op via 020 6382808 of cliëntenraad@s-ipi.nl

Scroll naar boven