Cultuursensitieve opvoed- en jeugdhulp

Stichting Interculturele Participatie en Integratie (Sipi) is een jeugdhulporganisatie met een geschakeerd jeugdhulpaanbod van licht en preventief tot  specialistisch :basisvoorzieningen, FPAJ, OKT-Joint Venture partner 2015-2020, Specialistische jeugdhulp B segment en in diverse casuïstiek onderaannemer in het C segment. Daarnaast biedt Sipi aan ROCvA Ambulant Specialisten Passend Onderwijs ten behoeve van de zorgverbreding om in of rond de MBO-instelling studenten met een specialistische ondersteuningsvraag individueel of in groepen te begeleiden. In de regio Flevoland biedt Sipi meervoudig specialistische jeugdhulp als onderaannemer van o.a. Vitree en ’s Heeren Loo. Dit maakt dat we in staat zijn elk type jeugdhulp dichtbij jeugdige en ouders te brengen in de wijk.

 

Het huidige zwaartepunt en de kracht van Sipi liggen in de specialistische ambulante jeugdhulp.

Onze doelgroep bestaat uit jeugdigen en gezinnen met enkelvoudige en multiproblematiek. In de hyperdiverse Amsterdamse stadsregio, zijn de aanbieders van specialistische jeugdhulp nog voornamelijk wit en blauw. Met onze cultuursensitieve expertise en outreachende werkstijl wil Sipi er met kernpartners voor gaan zorgen dat jeugdigen en opvoeders met hun specialistische vragen en problemen terecht kunnen in hun directe omgeving. Door specialistische jeugdhulp in de leefwereld te brengen van jeugdigen en gezinnen en daarbij nauw aan te sluiten bij, hun behoeften en wensen maken we jeugdhulp toegankelijker in de wijk en effectiever voor de jeugd

 

Sipi biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding in de regio’s Gooi en Vechtstreek, Amersfoort en Flevoland.

Jeugdhulp crisis

Sipi biedt Ambulante crisishulp aan waarbij we ons inzetten om de urgente problemen bij een crisis op te lossen en het evenwicht bij de ouder of jeugdige c.q. het gezin te herstellen. Deze hulp is bedoeld om verdere verslechtering in een complexe gezinssituatie te voorkomen, kortdurend (4-6 weken), intensief en directief. We werken samen met het gezin aan concrete doelen met pragmatische benadering. Onze hulpverlening start binnen 24 uur na aanmelding. 

Jeugdhulp crisis Contact >>

 

Medewerkers van Sipi zijn werkzaam in de gemeente Amsterdam en de volgende regio’s; Amsterdam-Amstelland, Zaanstad-Waterland, Haarlemmermeer, Gooi & Vechtstreek, Amersfoort, Flevoland en Utrechtse Heuvelrug.

Onze werkwijze

We werken oplossingsgericht en benaderen jeugdigen en hun ouders als experts in hun eigen leven. We helpen hen bij het vinden van hun eigen oplossingen. Onze coaches begeleiden gezinnen in hun vertrouwde omgeving en zijn goed bereikbaar. Ze nemen de tijd en sluiten aan bij taal en belevingswereld van de jeugdigen en hun opvoeders. Bij het kiezen van een hulpverlener houden we rekening met etniciteit, gender en thuistaal.

Sipi Cliëntenraad

Sipi vindt inspraak en medezeggenschap van haar cliënten belangrijk en wil dit zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk organiseren. Wij vinden het belangrijk dat cliënten en/of hun vertegenwoordigers, familieleden of mantelzorgers zich vrij voelen om vragen te stellen over de dagelijkse gang van zaken en om mee te praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.
Wil je meepraten en meedenken over de invulling en uitvoering van jeugdhulp en dagbesteding door Sipi? Doe mee met de cliëntenraad!

Voor meer informatie neem contact met ons op via 020 6382808 of cliëntenraad@s-ipi.nl

Scroll naar boven