Colofon

Ontwerp

Concept en ontwerp: StudioTeekens in samenwerking met helloworld-webdesign

Technische realisatie

Uitvoering: iimg.io & no-smalltalk.nl

Vormgeving

Ontwerp visuele identiteit van Sipi: StudioTeekens

Redactie

Tekst en eindredactie: Sipi

Engelse vertaling

Engelse teksten (deels): volgt

Fotografie

Sipi heeft waar nodig de vereiste toestemmingen verkregen. Instellingen en personen die desondanks menen dat hun rechten zijn geschonden, gelieve contact op te nemen met Sipi via info@s-ipi.nl.

www.s-ipi.nl is een uitgave van Sipi. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Sipi informatie, beeldmateriaal, foto’s en of geschreven teksten voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Scroll naar boven