Dagbesteding

Wij bieden bewoners laagdrempelige buurtgerichte Inloop-activiteiten en doelgroepgerichte MeeDoen-programma’s op diverse locaties. 

Sipi is al jaren actief binnen Zorg & Welzijn op wijk- en gemeenteniveau. We geloven in de eigen kracht van mensen en werken vanuit de praktijk en samen met de doelgroep. We kijken naar de behoeften van onze doelgroep en bieden passende ondersteuning. Daarnaast zetten we graag onze expertise in om andere zorgorganisaties te adviseren over cultuursensitief werken.

In onze dagbesteding richten wij ons op volgende doelgroepen:

  • LVB
  • Dementie/ouderen
  • Zorgmijders

Binnen de doelgroep LVB  & Dementie/ouderen richten we ons ook op burgers die een  migratieachtergrond hebben, omdat onze cultuursensitieve benadering voor hen van extra toegevoegde waarde.

Migranten

Veel oudere migranten ervaren eenzaamheid in hun dagelijks leven. Ze zitten veel thuis en hebben een beperkt sociaal netwerk. Migrantenouderen hebben echter wel  behoefte aan het ontmoeten van leeftijdsgenoten en het ondernemen van ontspannende activiteiten buitenshuis.  Ze weten vaak niet dat dagbesteding bestaat of ze vinden de stap te groot om er naar toe te gaan. Sipi verkleint deze stap met ons aanbod van Wmo-dagbesteding voor ouderen met een migratieachtergrond.

Sipi dagbesteding

We bieden zinvolle en laagdrempelige dagbesteding voor migrantenouderen in een voor hen vertrouwde en veilige omgeving. We bieden passende activiteiten die aansluiten op de interesses van onze cliënten waarbij we rekening houden met taal en culturele achtergrond.

Hoe wij werken

We werken aan het vergroten van hun netwerk, maatschappelijke participatie en hun zelfredzaamheid. Samen met de cliënten stellen we persoonlijke doelen op. Door groepsactiviteiten en individuele begeleiding wordt aan deze doelen gewerkt. Bovendien worden mantelzorgers zo tijdelijk ontlast bij hun zorgtaken.

De groepsactiviteiten zijn divers, met aandacht voor ontspanning,  creatieve en leerzame bezigheden. Ook organiseren we samen met partners uit de buurt voorlichting over zorg en welzijn. Daarnaast stimuleren we onze cliënten om kennis te maken met voorzieningen in de buurt, zoals een buurthuis of bibliotheek.

Doelgroep

De cliënten van de onze dagbesteding zijn 18+. Ze ervaren eenzaamheid en/of zijn chronisch ziek. Daarnaast is er veelal sprake van verminderde zelfredzaam op (een van) de leefdomeinen tijdsbesteding, sociaal netwerk of maatschappelijke participatie.

Voor onze dagbesteding hebben cliënten een Wmo-indicatie nodig. We houden met iedere nieuwe cliënt een kennismakingsgesprek. We vinden het belangrijk dat wij onze cliënten goed leren kennen.

Locaties en groepen

SIPI is een gecontracteerd aanbieder Wmo-dagbesteding in de gemeente Amsterdam en in de regio Gooi- en Vechtstreek.

In Amsterdam heeft SIPI op dit moment de volgende groepen:

  • Vrouwen met Turkse achtergrond (dinsdag en vrijdag, locatie Joubertstraat 15)
  • Vrouwen met Marokkaanse achtergrond (donderdag, locatie Javastraat 124)
  • Mannen met Turkse achtergrond (vrijdag, locatie Joubertstraat 15)

Aanmelding of meer informatie?

Wilt u meer informatie of een cliënt aanmelden, neem dan met ons contact op:

T: 020-6382808
E: dagbesteding@s-ipi.nl