Ik ben ouder en zoek hulp

Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Misschien omdat er veel ruzie is thuis of je maakt je zorgen over de ontwikkeling van je kind. Wij ondersteunen ouders bij de opvoeding en houden daarbij ook rekening met eigen cultuur en taal.

We gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe we je kunnen helpen. 

Je kunt ons altijd mailen:
jeugd@s-ipi.nl, appen of bellen:
06 1212 3218 

Onze hulpverleenster had begrip voor onze gezinssituatie... misschien omdat haar familie ook uit Marokko komt. Ik hoefde niet alles uit te leggen. We hadden aan een half woord genoeg.