SIPI ondersteunt mensen om het heft in eigen hand te nemen,
zodat zij beter functioneren in de Nederlandse samenleving.

De Taalschool

Educatie &
Inburgering

Opvoed- & Jeugdhulp

Zelfredzaam
opvoeden

Zorg & Welzijn

Zorg &
Maatschappij