SIPI ondersteunt mensen om het heft in eigen hand te nemen,
zodat zij beter functioneren in de Nederlandse samenleving.

Educatie &
Inburgering

Zelfredzaam
opvoeden

Zorg &
Maatschappij

Onze Projecten

De Taalschool

De visie van SIPI is dat inburgeren gericht moet zijn op duurzaam inburgeren. Dit betekent dat wij ons bij het inburgeren richten op het veranderen van de houding en de motivatie van inburgeraars.

Opvoed & Jeugdhulp

SIPI biedt opvoed- en jeugdhulp voor ouders en kinderen in en rondom Amsterdam. Wij bieden hulp bij  lichte en  meervoudige opvoedvragen.  Bij voorkeur thuis, of in de directe leefomgeving van  ouders,  kinderen en jeugdigen.

Zorg & Welzijn

Stichting Interculturele Participatie en Integratie heeft als speerpunt het versterken, verlichten en verbinden van de informele zorg.  Iedere gemeente is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van langdurige zorg, waarbij iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis moet blijven wonen en steeds meer op zijn/haar eigen netwerk moet terugvallen/gebruik maken, voordat men gebruik kan maken van formele (betaalde) zorg.

Neem contact op met S-IPI

Telefoon: 020-6382808

Zuiderzeeweg 28
1095 KJ Amsterdam

info@s-ipi.nl

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht